Ga naar het menu en klik op het item klanten.

Rechtsboven in het scherm staat er klant toevoegen. Klik hier op.

Zodra u hier op heeft geklikt komt er een pop-up tevoorschijn, waar u alle gegevens over uw klant kunt invullen. Wanneer de gegevens zijn ingevuld drukt u op toevoegen.

Uw nieuwe klant staat nu in het systeem.

Heb je het antwoord gevonden?