Ga naar het menu en klik op instellingen.

Klik op maand & jaarplanning.

Druk op het plusje rechtsboven bij statussen.

Er komt nu een pop-up tevoorschijn waarin u de status kunt benoemen en vervolgens kunt koppelen aan een kleur.

Druk vervolgens op toevoegen en uw nieuwe status is aangemaakt.

Heb je het antwoord gevonden?