Ga naar het menu en klik op klanten.

Doormiddel van de zoekbalk kunt u de klant zoeken die u wilt verwijderen.

U ziet nu een overzicht van alle gegevens van uw klant. Klik rechtsboven in op acties en vervolgens op klant verwijderen.

Als laatste stap krijgt u nog een extra controle voor het verwijderen van uw klant. Klik op ja.

Uw klant is nu uit uw systeem verwijdert.

Heb je het antwoord gevonden?